Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

  „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie"   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Cel projektu : aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

Cel : Pomoc w powrocie na rynek pracy długotrwale bezrobotnym kobietom powyżej 50 roku życia zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie.   Okres realizacji projektu : marzec 2023 r.  -  grudzień 2023 r.   Grupa docelowa: Program skierowany do 5 kobiet długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia,...

  Okres realizacji programu : kwiecień 2023 r. - grudzień 2023 r. Grupa docelowa: Program skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Jaworznie z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Zakres i formy pomocy : ...

Program Specjalny „PONAD BARIERAMI"   Cel : Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Jaworzna.   Okres realizacji projektu : kwiecień 2022 r.  -  grudzień 2022 r.   Grupa docelowa: Program skierowany do 5 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

  „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie"   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Cel projektu : aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

Cel : Pomoc w powrocie na rynek pracy długotrwale bezrobotnym kobietom powyżej 50 roku życia zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie.   Okres realizacji projektu : marzec 2023 r.  -  grudzień 2023 r.   Grupa docelowa: Program skierowany do 5 kobiet długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia,...

  Okres realizacji programu : kwiecień 2023 r. - grudzień 2023 r. Grupa docelowa: Program skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Jaworznie z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Zakres i formy pomocy : ...

Program Specjalny „PONAD BARIERAMI"   Cel : Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Jaworzna.   Okres realizacji projektu : kwiecień 2022 r.  -  grudzień 2022 r.   Grupa docelowa: Program skierowany do 5 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

 
  Stopa bezrobocia
w Jaworznie
Stopa bezrobocia
w woj. śląskim
Stopa bezrobocia
w Polsce
grudzień 2022 r. 4,0 % 3,7% 5,2 %
styczeń 2023 r.
4,4 %
3,9 % 5,5 %
luty 2023 r. 4,5 % 3,9 % 5,5 %
marzec 2023 r. 4,4 % 3,9 % 5,4 %
kwiecień  2023 r. 4,3 % 3,7 % 5,2 %
maj  2023 r. 4,1 % 3,7 % 5,1 %
czerwiec  2023 r. 3,9 % 3,6 % 5,0 %
lipiec  2023 r. 3,9 % 3,6 % 5,0 %


źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl z uwzględnieniem korekty wskaźników jw. dokonanej przez GUS

 

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ul.Północna 9b 43-600 Jaworzno  

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@jaworzno.praca.gov.pl

e-mail EFS programy@jaworzno.praca.gov.pl


Adres skrzynki ePUAP  /pupjaworzno/SkrytkaESPTelefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę