Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Dla pracodawców i przedsiębiorców

  „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie"   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Cel projektu : aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

Cel : Pomoc w powrocie na rynek pracy długotrwale bezrobotnym kobietom powyżej 50 roku życia zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie.   Okres realizacji projektu : marzec 2023 r.  -  grudzień 2023 r.   Grupa docelowa: Program skierowany do 5 kobiet długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia,...

  Okres realizacji programu : kwiecień 2023 r. - grudzień 2023 r. Grupa docelowa: Program skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Jaworznie z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Zakres i formy pomocy : ...

Program Specjalny „PONAD BARIERAMI"   Cel : Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Jaworzna.   Okres realizacji projektu : kwiecień 2022 r.  -  grudzień 2022 r.   Grupa docelowa: Program skierowany do 5 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę