Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Aktualności

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy Przewidywana kwota dofinansowania – do wysokości 22.000,00 zł Przewidywana liczba dofinansowań – 1 Osoby niesprofilowane, a zainteresowane przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej, przed złożeniem wniosku proszone są o kontakt z doradcą klienta w celu ustalenia profilu. Wnioski wypełnione nieczytelnie, niekompletne,...

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (III)" w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Przewidywana kwota refundacji:  do wysokości 22.000,00 zł (w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy) Przewidywana liczba...

Gala rozdania nagród w konkursie "Moja wakacyjna praca".

W dniu 07 listopada 2018r. podczas uroczystej gali w Bibliotece Pedagogicznej w Jaworznie nagrodziliśmy uczestników konkursu za ich wakacyjną aktywność zawodową. Zwycięzcami Konkursu „Moja wakacyjna praca" w kategorii od 7 do 10 roku życia zostały Emilia Płocica i Adrianna Żmija, w kategorii od 11 do 15 roku życia został Adrian Szklarczyk, a w kategorii od 16 do 19 roku życia została Magdalena Okońska. Zgodnie z Regulaminem Komisja Konkursowa przyznała dodatkowe nagrody dla: Antoniego Szyszki, Moniki Błachaniec, Mai...

Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy do udziału w Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych organizowanej przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Giełda odbędzie się w dniu 22 listopada 2018r. w godz. 10:00 – 14:00 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, ul. Bankowa 11 a. ...

Lista rankingowa wniosków o sfinansowanie ze środków rezerwy KFS - II. nabór

Lista rankingowa wniosków o sfinansowanie ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, które uzyskały pozytywną ocenę formalną w ramach II. naboru Załączniki Lista rankingowa wniosków o sfinansowanie ze środków rezerwy KFS - II. nabór

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
4,1 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan wrzesień 2018r.
4,4 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan na wrzesień 2018r.
5,7 % Stopa bezrobocia w Polsce stan na wrzesień 2018r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@pup-jaworzno.pl

e-mail EFS programy@pup-jaworzno.pl

e-mail administratora serwisu admin@pup-jaworzno.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę