Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Aktualności

Aktywne Jaworznianki

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Aktywne Jaworznianki, które odbędzie się 19 stycznia br. godz. 17.30, w sali obrad Urzędu Miejskiego. Aktywne Jaworznianki to cykl spotkań skierowanych do kobiet pracujących zawodowo, prowadzących własne biznesy, jak również osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz planujących otworzyć własną działalność gospodarczą. Spotkanie 19 stycznia br. jest okazją do poszerzenia wiedzy m.in. na temat dofinansowań na rozwój pracodawcy i pracowników. Uczestnicy otrzymają wiedzę na temat:...

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych" i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane. Zasady Konkursu są proste: jeżeli w latach 2016-2017 byłaś/byłeś przynajmniej przez miesiąc osobą bezrobotną, to opisz swoją historię pamiętnikiem lub stwórz blog poświęcony doświadczeniu bezrobocia. Objętość dokumentów...

Infromacja dot. terminu składania kwestionariuszy badania sondażowego popytu na pracę

Informujemy, że z dniem 15 stycznia 2018r. upływa termin składania Kwestionariuszy badania sondażowego popytu na pracę .

Informacja dot. składania wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Informacja dotycząca  wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( Dz.U. z 2017 poz. 2350) Rodzaje  wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi  w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu...

Informacja dot. PIT-11

Informacja o dochodach oraz  pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2017 (PIT- 11) , zostanie przesłana listownie za pośrednictwem  ,,Poczty polskiej" do 28 lutego 2018r. Wypłacone w 2017r.  świadczenia w  ramach: Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja Rozwój  (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu  Społecznego (EFS) - Projekt ,, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (III). Regionalnego Programu Operacyjnego...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
4,8 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan na listopad 2017r.
5,1 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan na listopad 2017r.
6,5 % Stopa bezrobocia w Polsce stan na listopad 2017r. 

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@pup-jaworzno.pl

e-mail EFS programy@pup-jaworzno.pl

e-mail administratora serwisu admin@pup-jaworzno.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę