Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Aktualności

IINFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE ZWROTU ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZY REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

IINFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O PRZYZNANIE ZWROTU ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZY REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ   Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej ze środków PRFON w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przewidywana...

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

„Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w...

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (III)" – Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój   INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (III)" w...

Solidny Pracodawca Roku

Solidny Pracodawca Roku – prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR W tym roku już po raz 16 odbędzie się ogólnopolski konkurs o tematyce pracowniczej- Solidny Pracodawca Roku. Celem programu jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych, którzy promują ciekawe rozwiązania HR i dzielą się swoim doświadczeniem na łamach ogólnopolskiej prasy. Kapituła programu wyłania laureatów na podstawie wielu, wystandaryzowanych kryteriów, które składają się na postawę godną miana Solidnego...

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, informuję o możliwości składania wnosków o organizowanie prac interwencyjnych. Przewidywana liczba stanowisk pracy - 2 Złożone wnioski podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu. Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Jaworznie, ul. Północna 9b pok. 102 (I piętro) tel. 32 618 19 27 Załączniki Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
4,6 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan kwiecień 2018r.
4,9 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan na kwiecień 2018r.
6,3 % Stopa bezrobocia w Polsce stan na kwiecień 2018r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@pup-jaworzno.pl

e-mail EFS programy@pup-jaworzno.pl

e-mail administratora serwisu admin@pup-jaworzno.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę