Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie"   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Cel projektu : aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w...

Cel : Pomoc w powrocie na rynek pracy długotrwale bezrobotnym kobietom powyżej 50 roku życia zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie.   Okres realizacji projektu : marzec 2023 r.  -  grudzień 2023 r.   Grupa docelowa: Program skierowany do 5 kobiet długotrwale bezrobotnych powyżej 50 roku życia,...

  Okres realizacji programu : kwiecień 2023 r. - grudzień 2023 r. Grupa docelowa: Program skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Jaworznie z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Zakres i formy pomocy : ...

„PRACOWNICY- INWESTYCJA W ROZWÓJ POTENCJAŁU FIRM" projekt pilotażowy realizowany przez  Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dofinansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. DOFINANSOWANIE: 598 950 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU :  598 950 zł     CEL PROJEKTU : ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę