Projekt - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę