Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Aktualności

Zapotrzebowanie na środki KFS na 2019 rok

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZAINTERESOWANYCH WSPARCIEM NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2019r. W związku z koniecznością zaplanowania wysokości środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dokonuje rozeznania wśród Pracodawców dot. zainteresowania pozyskaniem środków z KFS na kształcenie ustawiczne swoje lub swoich pracowników. Zapotrzebowanie prosimy przesyłać na adres: szkolenia@pup-jaworzno.pl w terminie do dnia 25...

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (III)” Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż nadal istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (III)" Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Przewidywana kwota dofinansowania – do wysokości 22.000,00 zł Przewidywana liczba dofinansowań – 4 dla osób o niskich kwalifikacjach* (3 kobiety i 1 mężczyzna) * obejmuje osoby z wykształceniem...

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy Przewidywana kwota dofinansowania – do wysokości 22.000,00 zł Przewidywana liczba dofinansowań – 2   Osoby niesprofilowane, a zainteresowane przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej, przed złożeniem wniosku proszone są o kontakt z doradcą klienta w celu ustalenia profilu. Wnioski wypełnione nieczytelnie, niekompletne,...

ZDOBĄDŹ KOMPETENCJE CYFROWE ZA FREE !

Jeśli masz powyżej 25 lat i chcesz całkiem za darmo zwiększyć swoje kompetencje cyfrowe - mamy dla Ciebie niezłą ofertę! Zapraszamy do projektu "E - kompetencje cyfrowe" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oraz Stowarzyszenie "Przyjaźń Jaworznicka" Regulamin rekrutacji w załączeniu. Załączniki rekrutacja.zip

Tworzymy w Jaworznie dobry klimat dla biznesu

10 października br. w Aqua Hotel przedstawiciele sektora publicznego, właściciele firm oraz eksperci rynku pracy dyskutowali o lokalnym rynku pracy. Wspólnie zastanawialiśmy co jeszcze można zrobić na rzecz dobrej współpracy biznesu i jaworznickich instytucji. Inicjatorem przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, który od lat wspiera lokalną przedsiębiorczość w zakresie tworzenia nowych i rozwoju już istniejących przedsiębiorstw. Podczas spotkania Prezydent Miasta Jaworzna – Paweł Silbert, który objął to...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
4,2 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan lipiec 2018r.
4,5 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan na lipiec 2018r.
5,9 % Stopa bezrobocia w Polsce stan na lipiec 2018r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@pup-jaworzno.pl

e-mail EFS programy@pup-jaworzno.pl

e-mail administratora serwisu admin@pup-jaworzno.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę