Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Przedsiębiorcy określonych branż mogą ponownie skorzystać z dotacji w kwocie 5000 zł

Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz....

Nowy Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP

Informujemy, że na podstawie zgody Ministerstwa Cyfryzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie został utworzony Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP.

Praca Urzędu podczas pandemii.

Szanowni Państwo. Przypominamy, że Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie nie został zamknięty na czas epidemii. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajne środki...

Rozliczenie umów o dofinansowanie

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania w ramach tzw. ustawy "antykryzysowej". Formularz...

Nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy...

Tarcza Antykryzysowa w pigułce.

Przedsiębiorco nie jesteś pewny jakie wsparcie przysługuje Ci w ramach Tarczy Antykryzysowej? Zapoznaj się z tarczą w pigułce!

Nagłówek

Aktualności

 • INFORMACJA w sprawie naboru wniosków na dotacje PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków przez osoby niepełnosprawn e na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej, w ramach art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

 • INFORMACJA w sprawie naboru wniosków o refundacje ze środków PFRON

  Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosków o refundacj ę kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON   Przewidywana liczba refundacji - 4 Przewidywana kwota refundacji – do wysokości 45.000,00 zł Wnioski można składać w terminie...

 • Dotacje dla osób zwolnionych

  Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach zaprasza osoby z terenu subregionu centralnego województwa śląskiego do udziału w projekcie „Bądź Aktywny! DOTACJE i KWALIFIKACJE szansą na rynku pracy". W ramach projektu wsparcie uzyska 30 osób, przy czym - 90% grupy docelowej to osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących...

 • INFORMACJA w sprawie naborów wniosków o środki PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż w miesiącu kwietniu 2021r. zostaną ogłoszone nabory wniosków o: przyznanie ze środków PFRON osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

 • Zamień pomysł w dochodowy biznes przy wsparciu Platform Startowych

    "Zamień pomysł w dochodowy biznes przy wsparciu Platform Startowych". Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych spotkań, osoby z całej Polski szukające wsparcia w przekształceniu swojego pomysłu w prosperujący biznes i zamierzające założyć własną działalność gospodarczą w makroregionie Polski Wschodniej. Pierwsze...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści
5,2 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan luty 2021r.
5,2 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan luty 2021r.
6,5 % Stopa bezrobocia w Polsce stan luty 2021r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ul.Północna 9b 43-600 Jaworzno  

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
   

e-mail urzędowy urzad@jaworzno.praca.gov.pl

e-mail EFS programy@jaworzno.praca.gov.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę