Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Aktualności

UWAGA! Przesunięcie terminu składania prac konkursowych - "Moja wakacyjna praca"

Informujemy, że przedłużony został termin składania prac w ramach konkursu "Moja wakacyjna praca". Osoby zainteresowane mogą składać swoje prace do dnia 28 września 2018r. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. Załączniki Regulamin Konkursu - aneks.pdf Regulamin Konkursu.pdf

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż po dokonanej zmianie wskaźników uczestników projektu istnieje możliwość składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (III)" w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania

    Projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (I I I )" – Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój     Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej   Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż nadal istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej...

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nabór wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Wnioski Pracodawców będą przyjmowane od dnia 25 września 2018r . do dnia 26 września 2018r. Priorytety wydatkowania KFS w 2018 roku ustalone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 1) wsparcie kształcenia ustawicznego w...

Lista rankingowa wniosków o sfinansowanie ze środków rezerwy KFS - I. nabór

LISTA RANKINGOWA wniosków o sfinansowanie ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców złożonych w ramach I. naboru, które uzyskały pozytywną ocenę formalną Załączniki LISTA RANKINGOWA REZERWA KFS.pdf

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
4,2 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan lipiec 2018r.
4,5 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan na lipiec 2018r.
5,9 % Stopa bezrobocia w Polsce stan na lipiec 2018r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@pup-jaworzno.pl

e-mail EFS programy@pup-jaworzno.pl

e-mail administratora serwisu admin@pup-jaworzno.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę