Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Aktualności

PIT w Urzędzie Pracy - odbierz, wypełnij - to proste

W dniach od 19 lutego do 20 lutego 2019r ., pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie będą wydawać PIT- 11 za 2018 rok. Osobisty odbiór PIT-u pozwoli na równoczesne skorzystanie z porad zaproszonych do siedziby tut. Urzędu pracowników Urzędu Skarbowego, którzy w sposób profesjonalny pomogą w internetowym rozliczeniu podatkowym za 2018r. Wspólna akcja jaworznickiego Urzędu Pracy i Urzędu Skarbowego jest kolejną inicjatywą tego rodzaju, umożliwiającą bezpieczne, szybkie i łatwe rozliczenia podatkowe za...

Informacja o PIT - 11

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku 2018 (PIT- 11) , zostanie przesłana listownie za pośrednictwem ,,Poczty polskiej" do 28 lutego 2019r. Wypłacone w 2018r. świadczenia w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - Projekt ,, Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (III). Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zdobądź kompetencje cyfrowe -weź udział w szkoleniu!

Jeśli masz powyżej 25 lat i chcesz całkiem za darmo zwiększyć swoje kompetencje cyfrowe - mamy dla Ciebie niezłą ofertę! Zapraszamy do projektu "E - kompetencje cyfrowe" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie oraz Stowarzyszenie "Przyjaźń Jaworznicka" Wypełnij i złóż formularz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (I piętro, pok.119/115 w godz. 12:00-15:00). ...

Zmiana adresów e-mail

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2019 roku ulegają zmianie adresy e-mail tut. urzędu. Główny adres e-mail urzędu to urzad@jaworzno.praca.gov.pl e-mail EFS programy@jaworzno.praca.gov.pl

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
4,1 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan październik 2018r.
4,3 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan na październik 2018r.
5,7 % Stopa bezrobocia w Polsce stan na październik 2018r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@jaworzno.praca.gov.pl

e-mail EFS programy@jaworzno.praca.gov.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę