Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Aktualności

Bezpłatne szkolenie "Mój biznes w sieci"

Już 23 listopada br. ruszają szkolenia pn." Mój biznes w sieci" Jeśli przygotowujesz się do otwarcia własnego biznesu i chciałbyś nauczyć się jak można wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.) -  to szkolenie jest dla Ciebie! Zapisz się już dziś! Przypominamy  udział w szkoleniach jest bezpłatny  w szkoleniach mogą uczestniczyć osoby pracujące lub bezrobotne...

Lista rankingowa wniosków o sfinansowanie ze środków rezerwy KFS - III.nabór

LISTA RANKINGOWA wniosków o sfinansowanie ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, które uzyskały poztywną ocenę formalną w ramach III .naboru; Załączniki Lista rankingowa wniosków o sfinansowanie ze środków rezerwy KFS - III.nabór

Zatrudnianie cudzoziemców-bezpłatne warsztaty informacyjne

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na bezpłatne warsztaty informacyjne dla przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem! Beneficjentem i realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Zakres tematyczny...

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy Przewidywana kwota dofinansowania – do wysokości 22.000,00 zł Przewidywana liczba dofinansowań – 1 Osoby niesprofilowane, a zainteresowane przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej, przed złożeniem wniosku proszone są o kontakt z doradcą klienta w celu ustalenia profilu. Wnioski wypełnione nieczytelnie, niekompletne,...

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (III)" w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Przewidywana kwota refundacji:  do wysokości 22.000,00 zł (w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy) Przewidywana liczba...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
4,1 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan wrzesień 2018r.
4,4 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan na wrzesień 2018r.
5,7 % Stopa bezrobocia w Polsce stan na wrzesień 2018r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@pup-jaworzno.pl

e-mail EFS programy@pup-jaworzno.pl

e-mail administratora serwisu admin@pup-jaworzno.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę