Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Program Specjalny „PONAD BARIERAMI"   Cel : Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Jaworzna.   Okres realizacji projektu : kwiecień 2022 r.  -  grudzień 2022 r.   Grupa docelowa: Program skierowany do 5 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu...

„Młodzi w nowej rzeczywistości" - projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cel projektu: zwiększenie...

Program „REAKTYWACJA" Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z terenu miasta Jaworzna, w tym umożliwienie uczestnikom wykorzystania posiadanego już potencjału zawodowego, bądź nabycia nowych lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych w celu przywrócenia...

Program Specjalny „CZAS NA ZMIANY" Cel: Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych z terenu miasta Jaworzna. Okres realizacji projektu : luty 2021 r. - listopad 2021 r. Grupa docelowa: Program skierowany do 5 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Jaworznie. Zakres i formy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Program Specjalny „PONAD BARIERAMI"   Cel : Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami z terenu miasta Jaworzna.   Okres realizacji projektu : kwiecień 2022 r.  -  grudzień 2022 r.   Grupa docelowa: Program skierowany do 5 osób bezrobotnych, posiadających orzeczenie o stopniu...

„Młodzi w nowej rzeczywistości" - projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cel projektu: zwiększenie...

Program „REAKTYWACJA" Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z terenu miasta Jaworzna, w tym umożliwienie uczestnikom wykorzystania posiadanego już potencjału zawodowego, bądź nabycia nowych lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych w celu przywrócenia...

Program Specjalny „CZAS NA ZMIANY" Cel: Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych z terenu miasta Jaworzna. Okres realizacji projektu : luty 2021 r. - listopad 2021 r. Grupa docelowa: Program skierowany do 5 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Jaworznie. Zakres i formy...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

  Stopa bezrobocia
w Jaworznie
Stopa bezrobocia
w woj. śląskim
Stopa bezrobocia
w Polsce
grudzień 2022 r. 4,0 % 3,7% 5,2 %
styczeń 2023 r.
4,4 %
3,9 % 5,5 %
luty 2023 r. 4,5 % 3,9 % 5,5 %
       
źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl z uwzględnieniem korekty wskaźników jw. dokonanej przez GUS

 

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ul.Północna 9b 43-600 Jaworzno  

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@jaworzno.praca.gov.pl

e-mail EFS programy@jaworzno.praca.gov.pl


Adres skrzynki ePUAP  /pupjaworzno/SkrytkaESPTelefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę