Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Aktualności

Ankieta elektroniczna nt. potrzeb kadrowych

Pracodawco! Wypełnij naszą ankietę elektroniczną nt. potrzeb kadrowych Twojej Firmy w terminie do 31 grudnia 2018r.  Ankietę możesz wypełnić bezpośrednio z linku poniżej lub za pomocą kodu Q-bar zamieszczonego na plakacie. Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKSral3YLgL_UD4InLeUvIZM-xBNAmBaDWqAYW4EwJH_NqfA/viewform ...

Ważna informacja dot. wypłat refundacji w 2018r.

Przedsiębiorco, jeśli masz zawartą z tut. Urzędem Pracy umowę, w ramach której przyznana jest refundacja lub dofianansowanie kosztów zatrudnienia np.: w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia ( uwaga wnioski w ramach tej refundacji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018r., ponieważ koszty wynikające z zawart ych um ów w tym...

Ankieta na temat jakości procesów rekrutacji

Ankieta na temat jakości procesów rekrutacji. Wypełnij kwestionariusz online. Do 10 grudnia 2018r. trwa internetowa ankieta na temat jakości procesów rekrutacji w Polsce, skierowana zarówno do kandydatów, jak i pracujących. Badanie opinii pozwoli opracować raport na temat sytuacji pracowników i relacji z pracodawcami na współczesnym rynku pracy. Ankieta skierowana jest do wszystkich osób, które mają doświadczenia w uczestnictwie w procesach rekrutacji jako kandydaci. Kwestionariusz jest anonimowy i będzie...

"Dobre zmiany"

Straciłeś pracę? Jesteś zagrożony utratą pracy? Weź udział w projekcie i zostań kierowcą TIRa lub przedstawicielem handlowym. Celem projektu jest wzmocnienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji oraz doświadczenia zawodowego mieszkańców województwa śląskiego. Projekt obejmuje wsparcie szkoleniowe także dla kobiet. 1. Każdemu uczestnikowi projektu w pierwszej kolejności zapewniamy spotkanie z doradcą zawodowym, który określi jego mocne i słabsze strony oraz dopasuje indywidualną ścieżkę szkolenia 2. Następnym etapem...

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o przyznanie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż nadal istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (III)" Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Przewidywana kwota dofinansowania – do wysokości 22.000,00 zł Przewidywana liczba dofinansowań – 1 O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP Jaworzno jako...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
4,1 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan październik 2018r.
4,3 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan na październik 2018r.
5,7 % Stopa bezrobocia w Polsce stan na październik 2018r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@pup-jaworzno.pl

e-mail EFS programy@pup-jaworzno.pl

e-mail administratora serwisu admin@pup-jaworzno.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę