Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Zawartość stron

Celem programu jest promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w Jaworznie ze szczególnym uwzględnieniem procesu aktywizacji osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji: 2009r. – 2020r.
Załączniki
Program na lata 2009 - 2020.pdf (pdf, 224 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę