Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Zawartość stron


Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w mieście Jaworznie.

Projekt skierowany jest do 263 osób młodych do 29 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie i zamieszkujących obszar miasta Jaworzna, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET), natrafiających na trudności w podjęciu zatrudnienia, posiadających ustalony I (bezrobotni aktywni) lub II (wymagający wsparcia) profil pomocy.

Realizowane działania:

  • Pośrednictwo pracy – 263 osoby
  • Poradnictwo zawodowe – 263 osoby
  • Szkolenia – 77 osób
  • Staż – 130 osób
  • Dotacje – 56 osób

Okres realizacji: styczeń 2017r. – grudzień 2018r.

Finansowanie projektu: Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Załączniki
2017-2018-POWER.pdf (pdf, 211 KB)
Plakat POWER.png (png, 4741 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę