Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Zawartość stron

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie.

Projekt skierowany jest do 200 osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie i zamieszkujących obszar miasta Jaworzna, natrafiających na trudności w podejmowaniu zatrudnienia, posiadających ustalony I (bezrobotni aktywni) lub II (wymagający wsparcia) profil pomocy.

Realizowane dzialania:
  • Pośrednictwo pracy – 200 osób
  • Poradnictwo zawodowe – 200 osób
  • Szkolenia – 83 osoby
  • Staż – 69 osób
  • Dotacje – 26 osób
  • Doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy – 22 osoby
Okres realizacji: styczeń 2017r. – grudzień 2018r.

Finansowanie projektu:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 7.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

 
Załączniki
2017-2018-RPO.pdf (pdf, 194 KB)
Plakat RPO.jpg (jpg, 1405 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę