Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Zawartość stron

Numer rachunku bankowego dot. wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemców

Wpłat w wysokości 30,00zł należy dokonywać na rachunek bankowy
Citi Handlowy 62 1030 1159 0000 0000 9205 7004

Wpłaty należy dokonywać nie wcześniej niż dzień przed złożeniem oświadczenia o powierzeniu pracy.

Ważne! w tytule wpłaty należy wskazać imię i nazwisko cudzoziemca oraz tytuł wpłaty wskazany poniżej:
- opłata  dotycząca wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
- opłata  dotycząca wydania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
- opłata dotycząca oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonywania wpisu w ewidencji oświadczeń.

Załączniki
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (pdf, 98 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę