Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nabór wniosków o pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - aktualizacja z dnia 25 maja 2020 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach tzw. „tarczy...

Tarcza Antykryzysowa w pigułce.

Przedsiębiorco nie jesteś pewny jakie wsparcie przysługuje Ci w ramach Tarczy Antykryzysowej? Zapoznaj się z tarczą w pigułce!

Tarcza antykryzysowa

Zapoznaj się! Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa.

Nagłówek

Aktualności

 • Darmowa pomoc prawna dla jednoosobowych przedsiębiorców

  Od 16 maja 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą korzystać również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Zmiany w przepisach w tym zakresie wprowadzone zostały w ramach działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 • Lista rankingowa wniosków o sfinansowanie ze środków KFS - I.nabór

  LISTA RANKINGOWA wniosków złożonych w ramach I. naboru wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie w 2020r. Załączniki Lista rankingowa wniosków o...

 • INFORMACJA w sprawie naboru wniosków na dotacje

  Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem dotacji - P owiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że w najbliższym czasie będzie możliwość pozyskania środków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej m.in. w ramach :   Funduszu Pracy projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (IV)"...

 • INFORMACJA w sprawie naboru wniosków o refundacje

  Je żeli jesteś zainteresowany otrzymaniem refundacj i kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - P owiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, że w najbliższym czasie będzie możliwość pozyskania środków na wyposażeni e lub doposażeni e stanowiska pracy...

 • Nabór wniosków dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie ponownie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników na podstawie art. 15 zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści
4,2 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan styczeń 2020r.
3,8 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan styczeń 2020r.
5,5 % Stopa bezrobocia w Polsce stan styczeń 2020r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
 3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
   

e-mail urzędowy urzad@jaworzno.praca.gov.pl

e-mail EFS programy@jaworzno.praca.gov.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę