Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Aktualności

Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II"

Szkolenia i zatrudnienie dla osób biernych zawodowo!

Firma Kontraktor Sp. z o.o. realizuje projekt „Nowa droga do zatrudnienia (...)" którego celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej. Skierowany jest on do 60 osób biernych zawodowo tj. niepracujących i niezarejestrowanych w PUP, zamieszkujących województwo śląskie.   ...

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej - FUNDUSZ PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy Przewidywana kwota dofinansowania – do wysokości 22.000,00 zł Przewidywana liczba dofinansowań – 2  dofinansowanie mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w PUP Jaworzno jako bezrobotne. Wnioski wypełnione nieczytelnie, niekompletne, nieprawidłowo sporządzone w tym złożone bez wymaganych załączników nie będą uwzględnione do dalszej realizacji. ...

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (IV)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przewidywana kwota refundacji:  do wysokości 22.000,00 zł (w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy) ...

Informacja dotycząca możliwości ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (IV)" w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Przewidywana kwota refundacji: do wysokości 22.000,00 zł (w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy) Przewidywana liczba refundacji – 5,...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści
4,1 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan maj 2019r.
4,0 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan maj 2019r.
5,4 % Stopa bezrobocia w Polsce stan maj  2019r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@jaworzno.praca.gov.pl

e-mail EFS programy@jaworzno.praca.gov.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę