Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Jaworznie (IV)" w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie (IV)" w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ...

Targi Pracy Online

TARGI PRACY ON-LINE NA POGRANICZU POLSKI, CZECH I NIEMIEC Partnerstwo transgraniczne EURES-TriRegio zaprasza na międzynarodowe targi pracy on-line pn. „Nasz region przekracza granice – praca w Saksonii, na Dolnym Śląsku i Północnych Czechach", które odbędą się 5 września br. na portalu www.europeanjobdays.eu w godz. od 10:00 do 15:00. Wydarzenie jest organizowane przy wsparciu Komisji Europejskiej. Dzięki udziałowi w targach polscy pracodawcy mają możliwość zaprezentowania swojej firmy oraz rozpowszechnienia...

Pracodawca Jutra

Zgłoś się do konkursu Pracodawca Jutra i wyróżnij się wśród innych przedsiębiorców! Trwa 5. edycja konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który nagradza najciekawsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który dba o rozwój swoich pracowników - to program dla Ciebie. Realizujesz inicjatywy we współpracy ze szkołami czy uczelniami – podziel się swoim doświadczeniem. Termin zgłoszeń upływa 19 sierpnia br . Więcej informa ...

Pracodawco i Ty możesz dać szansę seniorom!

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wizerunek polskiego seniora zmienił się radykalnie. Większość z nich, choć już na emeryturze także wcześniejszej, wbrew stereotypom nie zamierza rezygnować z aktywności. Wypełnij krótką ankietę.

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści
4,0 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan czerwiec 2019r.
3,9 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan czerwiec 2019r.
5,3 % Stopa bezrobocia w Polsce stan czerwiec 2019r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@jaworzno.praca.gov.pl

e-mail EFS programy@jaworzno.praca.gov.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę