Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Aktualności

Krajowy Punkt Kontaktowy programu ESPON 2020

Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju informuje o uruchomieniu nowego Krajowego Punktu Kontaktowego ESPON 2020. ESPON to Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Więcej informacji w załączniku oraz na stronie internetowej www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj (zakładka: co robimy/polityka rozwoju kraju/ESPON)

Podziękowania za udział w Wakacyjnych Targach Pracy

Dyrekcja oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie dziękują współorganizatorom, wystawcom oraz odwiedzającym za udział w Wakacyjnych Targach Pracy. ...

Z myślą o młodzieży - Wakacyjne Tagi Pracy

Śledząc potrzeby jaworznickiej młodzieży, wkraczającej na lokalny rynek pracy, która szuka pomysłu na nadchodzące wakacje - jaworznicki Urząd Pracy wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery zorganizował Wakacyjne Targi Pracy. Wydarzenie otworzyła na jaworznicki rynku -Zastępca Prezydenta Miasta Monika Bryl oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łukasz Curyło. Organizacja tego przedsięwzięcia to odpowiedź na potrzeby młodych uczestników rynku pracy, którzy chcą podczas wakacji m.in. zdobyć fundusze. Była to też okazja by...

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie na terenie Jaworzna

Stowarzyszenie Sursum Corda zaprasza mieszkańców do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Jaworzna. Pomoc udzielana jest przez doświadczonych prawników i doradców obywatelskich. Punkty zlokalizowane są na terenie Jaworzna. Szczegółowy harmonogram jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz Urzędu Miasta. ...

Rozpocznij karierę w korporacji

Fundacja STELLA VIRIUM realizuje od 5 lat - bezpłatny - projekt skierowany do osób wchodzących na rynek pracy, mających trudności z podjęciem zatrudnienia oraz osób zainteresowanych zmianą ścieżki zawodowej i rozpoczęciem pracy w korporacji. Projekt obejmuje zasięgiem województwa dolnośląskie i małopolskie. W ramach projektu wolontariusze organizacji prowadzą działania edukacyjne - dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne; indywidualne wsparcie coachów i...

Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści
4,2 % Stopa bezrobocia w Jaworznie stan kwiecień  2019r.
4,2 % Stopa bezrobocia w woj. śląskim stan kwiecień 2019r.
5,6 % Stopa bezrobocia w Polsce stan kwiecień  2019r.
Źródło: Główny Urząd Statystyczny - www.stat.gov.pl

 

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
ul.Północna 9b
43-600 Jaworzno
 

PUP Jaworzno informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

 Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy
     

e-mail urzędowy urzad@jaworzno.praca.gov.pl

e-mail EFS programy@jaworzno.praca.gov.pl

Telefony

32 61 81 900 (centrala)
lub
Infolinia dla klientów urzędów pracy:  19524* (Zielona Linia)

 * z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne
wg  taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg taryfy operatora

Uwaga!
Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

Fax. 32 61 81 936

NIP 632 172 88 43

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę