Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik fizjoterapii

Kod: 325401
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy fizjoterapeuty jest przygotowanie i wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych zalecanych przez lekarzy specjalistów oraz zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa w trakcie ich wykonywania.

Fizykoterapia polega na stosowaniu w celach leczniczych lub

zapobiegawczych występujących w przyrodzie naturalnych czynników fizycznych (np. ciepła, zimna, promieni słonecznych, energii mechanicznej) oraz sztucznych czynników fizycznych, wytwarzanych przez różnego rodzaju przyrządy elektromagnetyczne.

Fizjoterapeuta może być zatrudniony w następujących oddziałach:

światłolecznictwa, gdzie przeprowadza się zabiegi lampami kwarcowymi i lampami Solux,

elektrolecznictwa, gdzie wykorzystuje się do leczenia prąd stały oraz prądy impulsowe małej częstotliwości,

ciepłolecznictwa, gdzie wykonuje się zabiegi parafinowe.

Może również pracować jako kinezyterapeuta, czyli może leczyć ruchem, tj. prowadzić ćwiczenia ruchowe: czynne i bierne lub masowe.

Od niepamiętnych czasów spostrzegano, że brak niektórych bodźców (np. cieplnych, świetlnych, wodnych) może obniżać odporność ustroju, a nawet powodować niektóre choroby. Stąd wykorzystanie czynników przyrody dla celów zapobiegawczych i leczniczych znalazło szerokie zastosowanie w medycynie fizykalnej. Aby chronić zdrowie tak chorych poddanych zabiegom fizykoterapeutycznym, jak i personelu wykonującego zabiegi, pracownicy zakładów fizykoterapii i rehabilitacji powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zasadności stosowania i niebezpieczeństwa wykonywanych zabiegów. Dlatego w zakładach tych dobrze widziani s(fizjoterapeuci wyszkoleni w tym zakresie i gwarantujący należyty poziom wykonywanych usług.

Do zadań fizjoterapeuty zarówno w oddziałach szpitalnych, sanatoriach, jak i zakładach mieszczących się w przychodniach specjalistycznych należy przygotowanie i sprawdzenie sprzętu i środków pomocniczych, niezbędnych do wykonania danego typu zabiegu, aparatury (np. elektromagnetycznej) oraz środków farmakologicznych. W trakcie wykonywania zabiegów obowiązkiem fizjoterapeuty jest informowanie i obserwowanie pacjenta, konieczność przerwania zabiegu w wypadku wątpliwości (np. nateżenie prądu, czas zabiegu) oraz natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy do czasu przybycia lekarza w wypadku zaobserwowania nieprawidłowej reakcji. Z uwagi na wielkość pomieszczeń i dużą ilość stanowisk zabiegowych, ma on możliwość wykonywania zabiegów zbiorowych. Zadaniem fizjoterapeuty jest dobre zorganizowanie zabiegów (musi kierować kierować ruchem pacjentów w trakcie wykonywania zabiegów).

Do jego obowiązków należy również szczegółowa dokumentacja, dotycząca przebiegu wykonywanych zleceń. Po zakończeniu zabiegów do jego zadań należą: dezynfekcja, mycie oraz konserwacja aparatury (np. elektrod), a także stanowisk zabiegowych, zgodnie z zasadami aseptyki. Zdobywane z latami pracy doświadczenia nie wystarczają, aby móc nadążyć za bogatym arsenałem metod fizjoterapeutycznych. Dlatego te(wykonywanie tego zawodu wymaga śledzenia fachowej literatury oraz podnoszenia kwalifikacji w zakresie nowocześniejszych metod terapii na kursy doskonalące oraz przez samokształcenie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę