Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik weterynarii

Kod: 324002
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Podstawowym celem pracy asystenta weterynaryjnego jest pomoc lekarzowi weterynarii w wykonywaniu zabiegów leczniczych i profilaktycznych oraz samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych zleconych przez lekarza weterynarii, pobieranie materiału do badań laboratoryjnych ( np. kału, moczu, krwi, treści żołądka), przeprowadzanie dezynfekcji i dezynsekcji, nadzorowanie nieszkodliwego usuwania zwłok zwierząt, udzielanie pierwszej pomocy w wypadkach krwotoków i zadławień u zwierząt.

Asystent najczęściej zajmuje się chorym zwierzęciem uprzednio zbadanym przez lekarza weterynarii, który wydał zalecenia co do dalszego leczenia. Asystent weterynaryjny podaje choremu zwierzęciu zlecone leki zarówno w postaci doustnych preparatów, jak i zastrzyków domięśniowych, podskórnych lub dożylnych. W przypadku urazów (rany, złamania) zakłada lub zmienia opatrunki, w razie potrzeby stosuje znieczulenie miejscowe. Podczas wykonywania tych czynności posługuje się prostym sprzętem medycznym, jak: igły i strzykawki, igły i nici chirurgiczne.

Asystent pomaga lekarzowi weterynarii w badaniu chorych zwierząt: mierzy temperaturę ciała, tętno, liczbę oddechów lub pobiera od pacjenta materiał do badań. Przygotowuje zwierzę i potrzebny sprzęt do zabiegów operacyjnych. Przygotowanie takie polega na sterylizacji narzędzi w specjalnym urządzeniu, ułożeniu i odpowiednim unieruchomieniu zwierzęcia, przygotowaniu operowanego miejsca (golenie sierści, odkażanie skóry). Następnie asystuje lekarzowi podczas wykonywania przez niego operacji, podając narzędzia, tampony tamujące krwawienie itp.

Asystent weterynaryjny czynnie uczestniczy w zapobieganiu chorobom zwierząt przeprowadzając wraz z lekarzem weterynarii masowe akcje profilaktyczne, którymi objęte jest bydło i trzoda chlewna. Polegają one na pobieraniu materiału do badań, podawaniu szczepionek w formie doustnej lub zastrzyków oraz preparatów zwalczających pasożyty skóry.

Asystenci nadzorują prawidłowe usuwanie zwłok padłych zwierząt, a w przypadku chorób zaraźliwych, pouczają posiadacza zwierzęcia o sposobie postępowania zarówno ze sztuką padłą, jak i pozostałymi zdrowymi zwierzętami do czasu przybycia lekarza weterynarii.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę