Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik ortopeda

Kod: 321403
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Ostatnia aktualizacja – 09.2009 r.

ZADANIA I CZYNNOŚCI

Technik ortopeda dobiera, projektuje i wykonuje sprzęt ortopedyczny przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

Sprzęt ortopedyczny to takie wyroby, jak:

- protezy - sztuczne elementy lub części ciała, głównie kończyn górnych i dolnych,

- ortezy – konstrukcje techniczne podtrzymujące lub odciążające poszczególne elementy układu ruchowego, np. gorsety, kołnierze ortopedyczne,

- aparaty ortopedyczne kończyn dolnych i górnych,

- obuwie ortopedyczne,

- stabilizatory,

- temblaki,

- sprzęt pomocniczy, tzn. kule, laski.

W większości przypadków wyroby te są wykonywane na indywidualne potrzeby pacjenta, ale technik ortopeda może również nadzorować produkcję seryjną.

W pierwszym przypadku technik ortopeda, zgodnie z wnioskiem komisji lekarskiej dobiera odpowiedni przedmiot ortopedyczny. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta dobiera gotowy sprzęt i dopasowuje go, lub też podejmuje decyzję o wykonaniu sprzętu według indywidualnego zlecenia. W tym celu musi pobrać miary odpowiednich części ciała, dokonać odlewów, sporządzić dokumentację techniczną. (szkice i rysunki). Na tej podstawie projektuje przedmioty ortopedyczne z uwzględnieniem potrzeb klienta i zasad biomechaniki ortopedycznej. Następnie wykonuje półfabrykaty i części wyrobów ortopedycznych. W tym zakresie współpracuje też z innymi pracownikami (mechanikiem ortopedą, bandyżystą, technikiem biomechanikiem) lub nadzoruje ich pracę

Technik ortopeda odpowiada również za kontrole poprawności wykonania i funkcjonowanie wyprodukowanego sprzętu, dokonuje niezbędnych przymiarek i poprawek, dopasowując sprzęt do indywidualnych potrzeb klienta. Przeprowadza także praktyczną naukę posługiwania się sprzętem. Nadzorując pracę innych w cyklu produkcyjnym, technik ortopeda dokonuje rozliczeń wykorzystanych materiałów oraz sporządza kalkulację kosztów.

W zależności od zakresu wykonywanych zadań, technik ortopeda posługuje się wieloma narzędziami i różnego rodzaju maszynami. Dokonując niezbędnych pomiarów wykorzystuje: miary krawieckie, kątomierze, suwmiarki i liniały pomiarowe - wzorcowe przybory pomiarowe odtwarzające odcinek linii prostej, płaszczyznę lub kąt. Sporządzając dokumentację techniczną wykorzystuje przyrządy kreślarskie. W procesie produkcyjnym obsługuje narzędzia ślusarskie, maszyny do obróbki metalu, drewna i tworzyw, a także maszyny szewskie i rymarskie. W całym procesie wytwarzania, dopasowywania i ostatecznej kontroli wykonywania wyrobu, korzysta z precyzyjnych przyrządów kontrolno – pomiarowych: mikrometrów, twardościomierzy, elektronicznych i elektrycznych mierników.

Praca technika ortopedy jest ciekawa i niemonotonna. Każdy wyrób w jakiś sposób różni się od siebie i wymaga indywidualnego przemyślenia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę