Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik dentystyczny

Kod: 321402
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Podstawowym celem pracy technika dentystycznego jest odtworzenie funkcji układu stomatognatycznego oraz estetyki w jamie ustnej pacjenta. Technik dentystyczny wykonuje techniczne prace protetyczne na zlecenie i w ścisłej współpracy z lekarzem stomatologiem w gabinecie stomatologicznym lub w ramach prywatnej praktyki opartej o własną działalność gospodarczą. Zawód technika dentystycznego można zaliczyć do prac o charakterze produkcyjno-usługowym. Praca zaliczana jest do działalności związanych z ochroną zdrowia i przemysłem wytwórczym.

Do głównych zadań technika dentystycznego należy projektowanie i wytwarzania różnego rodzaju protez, np.: protez ruchowych, akrylowych, szkieletowych, kombinowanych, elastycznych oraz protez stałych bezmetalowych. Technik dentystyczny wykonuje również prace protetyczne, korony, mosty, układy koronowo-korzeniowe, licówki, prace implantologiczne. Do zadań technika dentystycznego należy również projektowanie i wykonywanie aparatów ortodontycznych służących do korekcji zgryzu.

Pierwszym zadaniem technika dentystycznego jest jak najdokładniejsze odwzorowanie brakujących elementów uzębienia poprzez przygotowanie odcisku, który posłuży dalej do wykonania protezy zębowej. Na podstawie tego odlewu technik przystępuje do wykonania protezy. W tym celu technik dentystyczny w swojej pracy obrabia mechanicznie, chemicznie i termicznie stopy metali używane w protetyce dentystycznej, dogina elementy z drutu do protez i aparatów ortodontycznych, wykonuje ze stopów metali precyzyjne odlewy uzupełnień protetycznych i elementy do uzupełnień protetycznych. Ponadto technik dentystyczny wykonuje także naprawy protez i aparatów ortodontycznych.

Technik dentystyczny wykonuje indywidualne łyżki wyciskowe z materiałów stosowanych w implantoprotetyce, protetyce dentystycznej i ortodoncji, tworzy wzorniki zgryzowe, mocuje modele robocze w artykulatorach lub zgryzadłach, formułuje korony zębowe, protezy, aparaty ortodontyczne i szyny chirurgiczne, obrabia mechanicznie i poleruje masę akrylową.

Do wykonywania swojej pracy technik dentystyczny stosuje specjalistyczne urządzenia, takie jak: mieszadła próżniowe, frezarki do metalu i cyklonu, wiertarki szybkoobrotowe, linie technologiczne CAD/CAM, odlewnie do metalu, piece do wypalania ceramiki, mikrosilniki, polimeryzatory, prasy hydrauliczne. Ponadto do wytworzenia gotowej protezy posługuje się instrumentami do modelowania wosku czy gipsu oraz pędzelki, nożyczki itp. Technik dentystyczny wykorzystuje także w swojej pracy specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, służące do prowadzenia karty pacjenta i terminarza wizyt, planowania leczenia, przechowywania zdjęć i wizualizowanie procesu leczenia.

Do obowiązków technika dentystycznego należy prowadzenie dokumentacji wykonywanych prac protetycznych wraz z rozliczeniem zużytego materiału i kosztów wykonawstwa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę