Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik rolnik

Kod: 314207
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Celem pracy technika rolnika jest realizacja procesu produkcji roślinnej prowadząca do wytworzenia produktów (np. buraków, ziemniaków czy ziarna zbóż) o określonej wartości. Produkcja roślinna opiera się przede wszystkim na umiejętności połączenia przyrodniczych wymagań roślin z warunkami środowiska - naturalnymi (klimat, ukształtowanie terenu czy typ gleby) i sztucznymi ( np. nawożenie, ochrona roślin czy zmianowanie).

Podstawowym zadaniem technika rolnika jest zaplanowanie, zorganizowanie oraz przeprowadzenie poszczególnych elementów procesu produkcyjnego.

Jego praca odbywać się może na różnych stanowiskach. Jeśli pracuje na stanowisku brygadzisty prac polowych , organizuje i wykonuje podstawowe zabiegi agrotechniczne . Najważniejsza jest uprawa gleby np. oranie ziemi za pomocą pługa - (odcinanie pasm ziemi zwanych skibami od calizny, odwracanie ich, kruszenie i mieszanie), bronowanie za pomocą różnego rodzaju bron (wyrównywanie powierzchni pola po orce, rozbijanie i kruszenie zaskorupiałej powierzchni gleby. Inne czynności to sadzenie i sianie roślin (za pomocą sadzarek i siewników), pielęgnowanie roślin - uprawa międzyrzędowa, nawożenie i ochrona roślin ( przy użyciu m.in. pielników, obsypników, wieloraków, siewników nawozowych, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy) oraz zbiór roślin (najczęściej przy użyciu kombajnów).

Podstawowym zadaniem brygadzisty do spraw chemizacji jest prawidłowe przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych z zakresu chemizacji przy pomocy odpowiedniego sprzętu. Najważniejsze zabiegi chemizacyjne to nawożenie i ochrona roślin przy użyciu rozsiewaczy nawozów mineralnych i opryskiwaczy.

Żeby proces produkcji roślinnej w rolnictwie mógł przebiegać prawidłowo trzeba zabezpieczyć go od strony potrzeb energetycznych. Zajmuje się tym brygadzista do spraw energetyki w rolnictwie . Jego zadaniem jest oszczędne gospodarowanie paliwami, bezpieczne składowanie i przechowywanie produktów naftowych, użytkowanie energii elektrycznej. Do jego obowiązków należy także obsługa instalacji, silników i urządzeń elektrycznych występujących w gospodarstwie rolnym.

Do zadań operatora maszyn i urządzeń rolniczych należy obsługa i prawidłowa eksploatacja sprzętu technicznego w przedsiębiorstwie (gospodarstwie) rolnym, ocena stanu technicznego używanego sprzętu, wykonanie drobnych napraw, regulacji i konserwacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę