Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik ogrodnik

Kod: 314205
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy technika ogrodnika jest produkcja warzyw, owoców, kwiatów, grzybów jadalnych, jak również materiału szkółkarskiego drzew, krzewów owocowych i ozdobnych oraz pielęgnacja i konserwacja drzew, krzewów, kwiatów, trawników. W zawodzie tym istnieją specjalizacje. Do zadań specjalistów, którzy zajmują się produkcją należy zgromadzenie materiałów i środków w celu uzyskania określonego plonu, zaopatrzenie się w materiał wyjściowy a więc zakup nasion, cebulek, sadzonek, materiału szkółkarskiego. Potem następuje przygotowanie podłoża, w które sieje się nasiona lub sadzi rośliny. Technik ogrodnik może zastosować wówczas odpowiednią uprawę gleby, odpowiednie narzędzia ogrodnicze, stosowne nawozy. W zależności od uprawianej rośliny,

technik dobiera termin siania lub sadzenia np. wczesnych warzyw do gruntu. Przez cały okres wzrostu i rozwoju roślin aż do wydania przez nie plonu konieczna jest pielęgnacja, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin. Technik ogrodnik stosuje odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne w określonym czasie - podlewanie, spulchnianie gleby, odchwaszczanie.

Nadzoruje wszystkie czynności związane z zakupem roślin, przygotowaniem gleby, nawożeniem, ochroną przed szkodnikami i chorobami ,pielęgnacją, zbiorem, sortowaniem, przechowywaniem, sprzedażą. Dobiera odpowiednie narzędzia i sprzęt ogrodniczy do poszczególnych czynności.

Do zadań specjalistów z dziedziny pielęgnacji i konserwacji zieleni należy dbałość o dobrą kondycję i estetyczny wygląd poszczególnych gatunków roślin.

Specjalista od konserwacji drzew zajmuje się usuwaniem drzew powalonych lub uschłych, przesadzaniem w nowe miejsca, usuwaniem suchych niebezpiecznych gałęzi, zabezpieczeniem ubytków w drzewach, nawożeniem ,opryskami.

Technik ogrodnik konserwacji zieleni pielęgnuje krzewy, żywopłoty, kwietniki, trawniki.

Technicy pracujący w konserwacji zieleni oprócz dbałości o rośliny dbają również o czystość i porządek w otoczeniu roślin. Bardzo często obsługują sprzęt zmechanizowany - kosiarki, wózki akumulatorowe, ciągniki.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę