Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik hodowca zwierząt

Kod: 314204
Inna nazwa zawodu: technik zootechnik

Zadania i czynności

Głównym celem pracy technika hodowcy zwierząt jest nadzorowanie chowu i hodowli zwierząt.

Technik hodowca zwierząt pracujący w gospodarstwie państwowym realizuje plan produkcji zwierzęcej przyjęty przez kierownictwo gospodarstwa, wykonuje bezpośrednio wiele czynności z tym związanych. Pełni on funkcje tzw. średniej kadry kierowniczej, mając za przełożonych dyrektora i głównego specjalistę ds. produkcji zwierzęcej, którym jest najczęściej inżynier zootechnik. Bywa tak, że jest samodzielnym kierownikiem produkcji zwierzęcej. Technik zootechnik kieruje bezpośrednio produkcją poprzez nadzór nad codzienną pracą obsługi farmy. Dba o zdrowie i kondycję zwierząt, ich żywienie, pielęgnację i jakość produktów końcowych (mleko, mięso).

Technik hodowca zwierząt (farmer) prowadzący własne gospodarstwo hodowlane planuje, organizuje i wykonuje wszelkie prace w gospodarstwie, zajmuje się również sprzedażą wytworzonych produktów i zakupem środków produkcji. Do jego obowiązków należy prowadzenie upraw polowych w celu pozyskania pasz gospodarskich (zielonki, okopowe, zboża) oraz produktów roślinnych przeznaczonych na sprzedaż. W przeciwieństwie do technika zootechnika zatrudnionego w gospodarstwie państwowym, właściciel gospodarstwa rolnego podejmuje osobiście decyzje dotyczące produkcji, wykonując wszystkie, bądź większość prac samodzielnie.

Technik zootechnik w gospodarstwie państwowym pracuje bezpośrednio z podległą mu załogą, nadzoruje czynności związane z obsługą zwierząt (dojenie, karmienie, zabiegi pielęgnacyjne). To on najczęściej towarzyszy lekarzowi weterynarii podczas zabiegów i badań (szczepienia ochronne, stwierdzenie cielności krów), razem z załogą przeprowadza znakowanie zwierząt (tatuowanie prosiąt) oraz wstępną selekcję, zestawia stada produkcyjne. Do jego obowiązków należy obserwacja zwierząt i zgłaszanie przełożonym lub lekarzowi weterynarii wszelkich anomalii w ich zachowaniu, mogących świadczyć o chorobie. Jest obecny podczas udojów mleka, dba o prawidłową higienę jego pozyskiwania i przechowanie.

Zootechnik oceny wartości użytkowej bydła pracuje w okręgowej stacji hodowli zwierząt. Do jego obowiązków należy przeprowadzanie co miesiąc (w oborach będących pod kontrolą użytkowości mlecznej) próbnego udoju mleka, pozwalającego określić wydajność mleczną poszczególnych krów, a także prowadzenie dokumentacji hodowlanej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę