Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik technologii odzieży

Kod: 311924
Inna nazwa zawodu: odzieżownik

Zadania i czynności

Celem pracy technika technologii odzieży jest opracowanie wzorca odzieży (np. bluzki) oraz nadzorowanie produkcji wyrobów odzieżowych z materiałów włókienniczych (tkanina, dzianina) i ze skóry. Technik technologii odzieży może pracować w zakładach odzieżowych na różnych stanowiskach w działach: przygotowania produkcji, w laboratorium, w krojowni, w szwalni oraz w zakładach usługowych wykonujących ubiór dla indywidualnego klienta.

Do zadań technika technologii odzieży w dziale przygotowania produkcji należy głównie opracowanie dokumentacji wzorca odzieży (tj. zaprojektowanie fasonu, wykonanie jego rysunku, obliczenie ilości materiału potrzebnego do jego uszycia, wykonanie formy wykroju) i jego wykonanie, (wykrojenie i uszycie). Do innych czynności technika w dziale przygotowania produkcji należy wyliczanie ilości materiału potrzebnego do uszycia określonej liczby sztuk odzieży (np. 500 sztuk bluzek) i dodatków krawieckich (np. nici, guziki). Technik technologii odzieży oblicza też ilość czasu potrzebnego do wykonania np. 500 sztuk bluzek i nadzoruje krojenie oraz szycie wzorca odzieży.

W laboratorium natomiast, praca polega na wykonaniu badań przydatności materiałów odzieżowych (tkaniny, dzianiny, podszewki) oraz jakości gotowej odzieży. W krojowni i w szwalni do zadań technika należy: organizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie pracy zespołu pracowników wykonujących wyroby odzieżowe oraz nadzorowanie pracy maszyn szwalniczych i urządzeń odzieżowych. Aby prawidłowo przebiegały ww. zadania, organizuje on pracę przy stanowiskach dla zespołów robotników, nadzoruje pracę typowych maszyn szwalniczych i urządzeń odzieżowych, pilnuje terminowego zaopatrzenia stanowisk pracy w materiały do produkcji i narzędzia, sprawdza zgodność przebiegu pracy przy wykonywaniu odzieży z dokumentacją w celu uzyskania jak najwyższej jakości odzieży.

W zakładzie usługowym organizuje pracę przy wykonaniu ubioru na zamówienie indywidualnego klienta (np. wykonuje formy ubioru, kroi, przygotowuje do pierwszej i drugiej miary). Szybki rozwój techniki, a więc i zmiany w przemyśle odzieżowym powodują zanikanie jednych stanowisk pracy i tworzenie nowych, co w konsekwencji prowadzi do częstych zmian zadań dla pracowników. Zmiany te wskazują na konieczność ciągłego doskonalenia się techników w przemyśle odzieżowym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę