Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik technologii drewna

Kod: 311922
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowy przebieg procesu technologicznego w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego.

Jego podstawowe zadania obejmują organizowanie stanowisk roboczych, opracowywanie harmonogramów robót w działach produkcyjnych, opracowywanie instrukcji technologicznych dla stanowisk roboczych oraz organizowanie i nadzorowanie brygady lub zmiany roboczej. Technik wykonuje również analizy laboratoryjne. Nadzoruje wszystkie prace związane z procesem technologicznym od strony przepisów bezpieczeństwa pracy, przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska.

Do rutynowych czynności technika technologa drewna należy rozpoznawanie ważniejszych gatunków drewna i tworzyw drzewnych, ich klasyfikacja oraz dobór i ocena jakości surowców i materiałów produkcyjnych: klejów, lakierów, tworzyw sztucznych i metali. Technik steruje procesem konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy, organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Ponadto przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych Technik wykonuje też rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne. Zajmuje się również sporządzaniem normatywów materiałowych i czasowych oraz kalkulacji cen gotowych wyrobów.

W zawodzie tym istnieje wiele specjalizacji, takich jak: produkcja mebli, technologia stolarki budowlanej, technologia tartacznictwa, mechaniczna, hydrotermiczna i maszynowa obróbka drewna, technologia tworzyw drzewnych – płyt drewnopodobnych i sklejek.

Technik technolog produkcji mebli wybiera surowce przewidziane do produkcji określonego typu mebli., nadzoruje proces obróbki wstępnej w przyrzynalni, kontroluje proces naturalnego i sztucznego suszenia, a następnie przebieg klejenia i oklejania oraz proces obróbki wykończeniowej mebli. Nadzoruje również proces montażu, pakowania i ekspedycji.

Technik technolog stolarki budowlanej nadzoruje i kontroluje proces produkcji wyrobów, takich jak drzwi, okna itp.

Technik technolog tartacznictwa kontroluje jakość sprowadzanego do tartaku surowca, organizuje układanie go w mygły lub stosy, dzielenie na kłody i rozmieszczanie w odpowiednich kwaterach, uwzględniając gatunki drewna, jakość pozyskanych kłód i ich wymiary. Zgodnie z ustalonym planem przetarcia decyduje o korowaniu wyselekcjonowanych kłód, a następnie nadzoruje proces przetarcia.

Technik mechanicznej obróbki drewna kontroluje parametry i czas trwania obróbki.

Technik hydrotermicznej obróbki drewna kontroluje proces obróbki hydrotermicznej, ustala temperaturę i czas obróbki.

Technik maszynowej obróbki drewna dba o stan techniczny narzędzi, obrabiarek i maszyn produkcyjnych. Nadzoruje ich okresowe przeglądy, ocenia stan techniczny i decyduje o wyłączeniu obrabiarek z ruchu w razie stwierdzenia niebezpieczeństwa awarii. Dobiera narzędzia do określonych zadań technologicznych oraz decyduje jakie czynności konserwacyjne należy wykonać.

Technik technolog płyt drewnopodobnych nadzoruje i kontroluje proces przygotowania surowców, z których powstaną wióry do produkcji płyt wiórowych i masa włóknista do produkcji płyt pilśniowych.

Technik technolog produkcji sklejek kontroluje przygotowanie do pracy skrawarek płaskich, obwodowych, przekrawarek i wykrawarek., kontroluje proces suszenia i sezonowania fornirów i łuszczek oraz ich klasyfikację ilościową i jakościową. Nadzoruje również proces nakładania klejów, prasowania, a następnie sortowania i magazynowania sklejek.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę