Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik instrumentów muzycznych

Kod: 311914
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Technik instrumentów muzycznych zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem budowy instrumentów muzycznych oraz ich konserwacja i strojenie. Pracuje w fabrykach instrumentów muzycznych, warsztatach i pracowniach oraz u użytkowników (w szkołach, operach, teatrach, filharmoniach, świątyniach). W zawodzie tym istnieje specjalizacja. Każdy ze specjalistów zajmuje się inną grupą instrumentów (np. strunowych, klawiszowych) lub ich konserwacją i strojeniem.

Do zadań technika instrumentów muzycznych w specjalnościach: fortepiany i pianina, instrumenty lutnicze oraz organy należy organizowanie i nadzorowanie procesów technologicznych: obróbki ręcznej i maszynowej elementów i detali i montażu podzespołów. Technicy tych specjalności opracowują normy materiałowe i czasowe podległego im odcinka produkcji. Zarządzają składami tarcicy, nadzorują magazyny materiałów i wyrobów gotowych oraz pakowanie i wysyłkę instrumentów.

Po zdobyciu większego doświadczenia zawodowego projektują i konstruują elementy instrumentów muzycznych; opracowują mniej skomplikowane procesy technologiczne; sprawują kontrolę techniczną i artystyczną dotyczącą korekty, strojenia i intonacji instrumentów. Pełniąc funkcje przełożonych odpowiedzialni są za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw pożarowych. Ich praca polega również na kierowaniu zespołami pracowników, zorganizowanych w ramach określanych procesów wytwórczych, co wymaga od nich doświadczenia i gruntownej znajomości budowy i montażu instrumentów.

Natomiast technicy instrumentów muzycznych w specjalnościach konserwator i stroiciel najczęściej pracują indywidualnie i zazwyczaj poza fabrycznym procesem wytwarzania instrumentów, a ich głównym zadaniem jest utrzymanie instrumentów w należytym stanie technicznym i sprawności muzycznej. Najczęściej pracują na zlecenie szkół, teatrów, filharmonii oraz na zlecenia prywatne, zajmując się również restaurowaniem powierzonych instrumentów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę