Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik mechanizacji rolnictwa

Kod: 311512
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Technik mechanizacji rolnictwa organizuje, kontroluje i wykonuje w produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej) prace wymagające użycia maszyn i urządzeń.

Najważniejszym zadaniem technika - projektanta konstrukcji i technologii w mechanizacji produkcji zwierzęcej są prace pomocnicze przy opracowaniu projektów maszyn i urządzeń do produkcji zwierzęcej (linie automatyczne do zadawania pasz, linie technologiczne do produkcji pasz płatkowych i granulowanych, minikomputerowe systemy żywienia zwierząt, gotowe projekty obór i chlewni, kojce, klatki, poidła).Przygotowuje opis techniczny, rysunki techniczne i robocze (rzuty, przekroje) maszyn oraz ich części, kosztorysy, tabele i zestawienia danych, wykonuje proste obliczenia konstrukcyjne. Punktem wyjścia jest dla technika szkic wykonany ołówkiem, na podstawie którego przygotowuje rysunek tuszem na kalce lub w komputerze. Następnie wykonuje jego odbitkę fotograficzną lub kserograficzną. Gotową, oprawioną dokumentację przekazuje zamawiającemu, jej kopię natomiast oddaje do archiwum.

Zadaniem technika pracującego na stanowisku operatora maszyn i urządzeń jest wykonywanie prac polowych (orka, bronowanie, siew, pielęgnacja i zbiór plonów) wymagających użycia sprzętu zmechanizowanego. Może on obsługiwać maszyny proste (kultywator, brona, rozdrabniacz), dość skomplikowane (siewniki, kosiarki) oraz skomplikowane (kombajny zbożowe, buraczane i ziemniaczane, opryskiwacze itp.)

Technik pracujący w zakładzie remontowym sprzętu rolniczego (diagnostyka i naprawy) organizuje i nadzoruje naprawy maszyn i urządzeń rolniczych (ciągników, pługów, bron, kultywatorów, spulchniaczy, glebogryzarek, siewników, rozrzutników, rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy, kosiarek, sieczkarek, kombajnów zbożowych, buraczanych i ziemniaczanych, młockarni, śrutowników, parników, dojarek mechanicznych). Diagnozuje uszkodzenia i dokonuje ich okresowych przeglądów.

Zadaniem osób wykonujących ten zawód jest też organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników - właściwego i zgodnego z normami wykorzystania przez nich maszyn, paliw, materiałów, czasu pracy, odpowiedniej jakości usług remontowych i agrotechnicznych, przestrzegania przepisów bhp, ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę