Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik urządzeń sanitarnych

Kod: 311209
Inna nazwa zawodu: hydraulik, instalator

Zadania i czynności

Technik urządzeń sanitarnych pracuje w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych, zarówno zewnętrznych czyli między budynkami jak i wewnętrznych - w budynkach. Ponadto może zajmować się utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci, tj. piecyków gazowych, muszli klozetowych, armatury sanitarnej w łazienkach i kuchniach.

Technik urządzeń sanitarnych może specjalizować się w sieciach cieplnych, sieciach gazowych, sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych lub w wyposażeniu sanitarnym budynków.

Pracuje przy usuwaniu awarii, pracach konserwacyjnych, modernizacji, a także przy rozbudowie istniejących i budowie nowych sieci. Zadania i czynności robocze zależą od stanowiska na jakim pracuje. Technik urządzeń sanitarnych może pracować na stanowisku montera – zajmującego się montażem – lub majstra sprawującego nadzór nad montażem.

Praca na stanowisku montera polega na instalowaniu i naprawie urządzeń sanitarnych (np. WC), wodnych (prysznic, wanna, zlewozmywak), gazowych (np. piecyk gazowy) i ciepłowniczych (np. kaloryfer). Wykonuje on polecenia przełożonego, współpracuje z członkami ekipy wykonawczej i może wydawać polecenia podwładnym (pomocnikom). W swej pracy miewa kontakt z osobami spoza firmy, gdy wykonuje usługę np. w domu klienta.

Praca na stanowisku majstra jest znacznie bardziej zróżnicowana. Wiąże się ona z kontaktami z ludźmi: z klientami – np. lokatorami bloku, wykonawcami (monterami), sprzedawcami materiałów (rur, złączek itp.) oraz pracownikami instytucji współpracujących. Technik urządzeń sanitarnych dokonuje także czynności kontrolno-pomiarowych czyli nadzoruje wykonanie robót. Ponadto zajmuje się dokumentowaniem robót (sprawozdanie z wykonania usługi), gospodarką materiałową (zakupem, wydawaniem i rozliczaniem zużycia materiałów), oraz przyjmowaniem należności za wykonane prace i płaceniem za dostarczone materiały.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę