Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Kod: 311208
Inna nazwa zawodu: technik melioracji wodnych

Zadania i czynności

Głównym celem pracy technika inżynierii środowiska i melioracji jest ulepszanie środowiska wodnego w glebie.

Melioracjami nazywa się zestaw zabiegów, które mają przekształcić naturalne warunki środowiska - polepszyć stosunki powietrzno-wodne w glebie i uruchomić jej potencjalne możliwości produkcyjne. W rolnictwie tylko takie ulepszenia nazywa się melioracją, których skutki trwają dłuższy czas. Melioracje mogą być przeprowadzane w różny sposób, zakres prac z tego zakresu jest bardzo szeroki i dlatego z meliorantami współpracuje wiele dziedzin pokrewnych np. rolnicy, hydrolodzy, geodeci, leśnicy oraz technicy ochrony środowiska.

W zawodzie technika wodnych melioracji istnieją specjalizacje zależne od sposobu oddziaływania na środowisko. Odróżnia się melioracje wodne czyli techniczne, melioracje agrotechniczne i fitotechniczne.

Melioracje techniczne polegają na budowie rowów, kanałów przerzutowych do nawodnień, drenowań ceramicznych, regulacji koryt mniejszych rzek, obwałowań ochronnych, budowie zbiorników retencyjnych, stawów rybnych, deszczowni, ujęć wody do nawodnień, stacji pomp i innych budowli wodnych.

Melioracje agrotechniczne są to zabiegi uprawowe, mające na celu zwiększenie retencji wodnych i zapobieganie erozji gleb, stwarzając odpowiednie warunki dla produkcji rolniczej.

Melioracje fitotechniczne polegają na zadrzewianiu, zakrzaczaniu, darniowaniu gruntu, w celu ochrony przed nadmiernym parowaniem.

Technik wodnych melioracji wykonuje prace melioracyjne na dużych obszarach wodnych (niekiedy w zlewniach dużych rzek).

Przy pracach melioracyjnych wykorzystuje się wiele maszyn: bardzo ciężkie maszyny do robót ziemnych (np. koparki drenarskie, hydrauliczne i zbierakowe, spycharki) i szereg specjalnie skonstruowanych do robót melioracyjnych. Choć wszystkich prac zmechanizować się nie da, to jednak wielu techników konstruuje wciąż nowe urządzenia ułatwiające pracę wykorzystując

w tym celu podstawowe narzędzia pomiarowe, jak taśma, niwelator, przymiar, poziomica oraz szablony do sprawdzania pomiarów i tyczki do wytyczania linii prostych.

Technicy wodnych melioracji biorą udział również w pracach terenowych komitetów przeciwpowodziowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę