Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Technik architekt

Kod: 311203
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Technik architekt jest wykonawcą graficznych elementów projektu architektonicznego. Nanosi też zmiany na gotowe projekty według zleceń przełożonego specjalisty. Posiada umiejętności sporządzania rysunków architektonicznych, konstrukcyjnych i urbanistycznych. Posługuje się w tym celu przyrządami do kreślenia (przykładnice, rapidografy) chociaż obecnie są to najczęściej nowoczesne komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem. Wskazana jest znajomość takich programów jak: Word, Excel, AutoCad, Corel, Photo Shop.

Technicy architekci bywają zatrudniani w biurach projektowych, w wykonawstwie budowlanym, w administracji przedsiębiorstw budowlanych. Technik architekt może ubiegać się o uprawnienia wykonawcze lecz nie posiada uprawnień projektowych. Uczestniczy w opracowywaniu projektu, ale na podstawie koncepcji przygotowanej przez głównego projektanta. Opracowywane przez technika architekta elementy, takie jak: elewacje budynków, detale konstrukcji lub plany zagospodarowania terenu, muszą uwzględniać wszelkie detale, muszą być starannie wykonane i czytelne dla projektantów i wykonawców projektu.

W oparciu o wstępne szkice, istotne dla projektu dane, informacje nt. materiału

z którego wykonany zostanie obiekt, sporządza się techniczny dokument budowlano-architektoniczny. Specjaliści branżowi otrzymują ten dokument, nanoszą swoje dane, odbywają się wspólne konsultacje. Odpowiedzialność za kontakty z innymi zespołami projektowymi, konsultowanie i nanoszenie zmian, czuwanie nad zgodnością robót z normami odnoszącymi się do danego typu prac powierzona bywa asystentowi architekta, którym może być technik architekt. Cenna może być w tym przypadku umiejętność tradycyjnego wykonywania rysunku, zwłaszcza gdy w trakcie konsultacji doświadczony technik architekt nanosi zmiany bezpośrednio na projekt.

Jednak należy zaznaczyć, że obecnie coraz rzadziej zatrudnia się techników architektów. Zdecydowane preferencje ze względu na znacznie szersze uprawnienia zawodowe mają osoby po studiach architektonicznych. Absolwenci tych studiów mają większe szanse na zatrudnienie na tym stanowisku.

Technik architekt, który uzyska uprawnienia budowlane może pracować w wykonawstwie budowlanym. Odpowiada wówczas za sporządzenie analiz i opracowań,

w oparciu o które wydawane są pozwolenia na budowę lub przebudowę obiektów. Sporządza raporty o przebiegu prac, dba o prawidłowość ich prowadzenia.

Warunkiem radzenia sobie w pracy na tym stanowisku jest wiedza z zakresu budownictwa i konstrukcji budowlanych. Zatem i w tym przypadku pracodawcy, zamiast technika architekta, chętniej zatrudniają osoby z branży budowlanej.

Najwięcej techników architektów pracowało na stanowisku kreślarza. Obecnie prawie w ogóle nie istnieją już takie stanowiska pracy, gdyż branża komputerowa wyparła zapotrzebowanie na tego typu pracę.

Umiejętności, które posiada technik architekt mogą być różnie wykorzystane. Wskazać można np. na branżę reklamową, w której z powodzeniem można wykorzystać znajomość rysunku i umiejętność posługiwania się przyrządami kreślarskimi. Są to jednak stanowiska zastępcze i chociaż praca ta daje wiele satysfakcji nie można powiedzieć że jest to praca w zawodzie technika architekta.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę