Doradca 2000 - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Nagłówek

Dordca 2000

Tłumacz języka migowego

Kod: 264310
Inna nazwa zawodu: nie występują

Zadania i czynności

Głównym celem pracy tłumacza języka migowego jest ułatwienie funkcjonowania osób niesłyszących w otoczeniu ludzi słyszących. W trakcie rozmów pomiędzy osobami słyszącymi i niesłyszącymi dokonuje on precyzyjnego i wiernego przekładu mowy dźwiękowej na język migowy oraz języka migowego na mowę dźwiękową. Osoby niesłyszące w kontaktach pomiędzy sobą używają głównie tak zwanego klasycznego języka migowego, wspieranego szczątkową mową lub artykulacją, w koniecznych przypadkach także alfabetem palcowym. Istnieje kilkaset różnych języków migowych, a także istnieje międzynarodowy język migowy GESTUNO, opracowany przez międzynarodowy zespół ekspertów przy Światowej Federacji Głuchych, używany w oficjalnych kontaktach międzynarodowych niesłyszących, na kongresach, seminariach, igrzyskach, mityngach sportowych itp. Poza tym system językowo – migowy posiada dwa warianty – pełny i użytkowy. Wariant pełny polega na równoległym przekazywaniu tego samego tekstu w języku mówionym i miganym z dokładnością „co do litery”, a więc precyzyjne odwzorowanie w przekazie miganym tekstu polskiego razem z końcówkami fleksyjnymi. Natomiast w codziennym porozumiewaniu się pomiędzy osobami niesłyszącymi i słyszącymi, ma zastosowanie wariant użytkowy polegający na przekazywaniu równocześnie w języku miganym tego samego tekstu co w języku mówionym, ale z dokładnością „co do słowa”.

Praca tłumacza języka migowego wymaga wchodzenia w częste i intensywne kontakty z innymi ludźmi. Rodzaj tych kontaktów jest uzależniony od sytuacji, w której konieczne jest dokonywanie tłumaczenia. Tak więc może to być pomoc w trakcie wizyty u lekarza,

w urzędzie, podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub w trakcie rozpraw sądowych czy konferencji. Tłumacz języka migowego potencjalnie może towarzyszyć osobie niesłyszącej wszędzie tam, gdzie potrzebuje ona jego wsparcia. Pełni wówczas rolę jej osobistego asystenta.

Tłumacz języka migowego może tez pełnić rolę tłumacza przysięgłego, co wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Na tym stanowisku do jego obowiązków należy jak najwierniejsze przetłumaczenie wypowiedzi osób biorących udział w postępowaniach prowadzonych przez organa wymiaru sprawiedliwości.

Natomiast do obowiązków tłumacza zatrudnionego w telewizji należy przekazywanie osobom niesłyszącym informacji i treści podawanych w wybranych programach telewizyjnych (filmy, sztuki teatralne, programy informacyjne). Tłumaczenie programów telewizyjnych wymaga umiejętności trafnego doboru znaków migowych tak, aby były zrozumiałe dla osób niesłyszących o różnym poziomie percepcji.

Język migowy jest używany także przez przedstawicieli innych zawodów np. przez nauczycieli, lekarzy, psychologów, logopedów, urzędników, strażników miejskich, policjantów czy strażaków. Zazwyczaj jednak znają oni podstawy języka migowego i nie muszą wówczas posiadać kwalifikacji tłumacza.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę