Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  •   Informatory dla Pracodawców
  •   Informatory dla Bezrobotnych
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
E- kompetencje cyfrowe

Głównym celem projektu grantowego "E-kompetencje cyfrowe" jest poprawa kompetencji cyfrowych oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie 264 osób zamieszkałych w Jaworznie w ramach 7 modułów: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach...

Zakończone w 2017 r.

Projekty i programy zakończone w 2017 r.: Program aktywizacji zawodowej osób powyzej 50 roku życia Program specjalny „AKTYWNA MIMO WSZYSTKO"

Zakończone w 2006 r.

Projekty i programy zakończone w 2006 r.: Młody Wiek Wielkie Możliwości - Działanie 1.2 SPO RZL Nadzieja - Działanie 1.3 SPO RZL Rozwiń Żagle Postawmy na miejsca pracy Zielone światło dla rodziny Wychodzę do pracy Wyjdź z inicjatywą Alternatywa II ...

Zakończone w 2007 r.

Projekty i programy zakończone w 2007 r.: Twój Debiut - Działanie 1. 2 SPO RZL Masz Wybór - Działanie 1.3 SPO RZL Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery - Działanie 1.6 SPO RZL ABC Usług PUP - Działanie 1.1 SPO RZL Punkty Pomocy Koleżeńskiej - Działanie 1.5 SPO RZL Twój Image - znaczenie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę