Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
  •   Informatory dla Pracodawców
  •   Informatory dla Bezrobotnych
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Zakończone w 2017 r.

Projekty i programy zakończone w 2017 r.: Program aktywizacji zawodowej osób powyzej 50 roku życia Program specjalny „AKTYWNA MIMO WSZYSTKO"

Zakończone w 2006 r.

Projekty i programy zakończone w 2006 r.: Młody Wiek Wielkie Możliwości - Działanie 1.2 SPO RZL Nadzieja - Działanie 1.3 SPO RZL Rozwiń Żagle Postawmy na miejsca pracy Zielone światło dla rodziny Wychodzę do pracy Wyjdź z inicjatywą Alternatywa II ...

Zakończone w 2007 r.

Projekty i programy zakończone w 2007 r.: Twój Debiut - Działanie 1. 2 SPO RZL Masz Wybór - Działanie 1.3 SPO RZL Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery - Działanie 1.6 SPO RZL ABC Usług PUP - Działanie 1.1 SPO RZL Punkty Pomocy Koleżeńskiej - Działanie 1.5 SPO RZL Twój Image - znaczenie...

Zakończone w 2008 r.

Projekty i programy zakończone w 2008 r.: Program 45/50 Plus Inwestycja w przedsiębiorczość Mój plan - PRACA JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych RAZEM SPRAWNIEJ - program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę